25 Roger Beep by 12F675

   ได้รับความอนุเคราะห์ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 12F675 จากท่าน HS4FFD ซึ่งได้โปรแกรมให้ทำงานกำเนิดเสียงโรเจอร์ี๊ปิ๊บ 25 เสียงที่แตกต่างกัน แถมยังมีระบบป้องกันคีย์ค้างเกิน 2 นาทีอีกด้วย

การทำงานของวงจร
   วงจรต้องการไฟเลี้ยงวงจร 9-16 โวลต์ซึ่งใช้งานร่วมกับ Power Supply ของเครื่องวิทยุสื่อสาร  ผ่านวงจรเรกูเลตลดแรงดันให้เหลือ 5 โวลต์เพื่อเป็นไฟเลี้ยงให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ขา 2 และ 3 เป็นขา up และ down เพื่อเปลี่ยนเสียงขึ้นหรือลง หรือจะใช้เพียง up อย่างเดียวก็ได้เพราะสามารถกดเลื่อนเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยๆ เมื่อถึงเสียงสุดท้ายก็จะวนมาเริ่มที่เสียงแรกอีกครั้ง แม้ว่าจะไม่มีไฟเลี้ยงวงจรไมโครฯ ก็จะยังจำเสียงสุดท้ายที่เลือกไว้ได้อยู่  ขา 4 เป็นขา Loop สำหรับใช้เมื่อต้องการให้เสียงท้ายคีย์เปลี่ยนไปทุกครั้งเมื่อมีการกดและปล่อยคีย์  หากไม่ต้องการให้วน Loop ก็ตัดสวิทช์ออกและต่อเพียงความต้านทาน 10K ไว้  โปรแกรมทั้งหมดมี 26 ตำแหน่งเป็นเสียงหางคีย์ 25 เสียงที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโทนเสียงและจังหวะหลายรูปแบบ ตำแหน่งที่ 26 จะไม่มีเสียงหางคีย์และไม่มีการหน่วงเวลาสำหรับกรณีที่ไม่ต้องการใช้ Roger Beep  เมื่อกดสวิทช์ PTT ที่ขา 5 ไมโครฯ จะสั่งให้ขา 7 มีสถานะเป็น “low” ทำให้สัญญาณ PTT จากเครื่องส่งเสมือนต่อลงกราวน์ เครื่องส่งจะเปลี่ยนเป็นสถานะ TX   เมื่อปล่อยคีย์ไมโครฯ จะหน่วงเวลาชั่วขณะและสร้างเสียง Roger Beep ท้ายคีย์ออกมาผ่านขา 6 สัญญาณเสียง Roger Beep จะถูกคับปลิ้งเข้าไปที่สัญญาณอินพุตในตำแหน่งขั้วบวกของคอนเดนเซอร์ไมค์  เื่มื่อหมดช่วงเวลาหน่วง  ขา 7 จะมีสถานะเป็น “High” เครื่องส่งจะกลับมาเป็นสถานะ RX  ไดโอด 1N4148 ที่ ขา 7 ใส่ไว้เพื่อป้องกันแรงดันย้อนกลับไปเข้าเครื่องส่ง นอกจากนี้ในโปรแกรมมีการป้องกันคีย์ค้างเกิน 2 นาทีไว้ด้วย  ไอซีไมโครฯ นี้สามารถโปรแกรมใหม่ได้นับแสนครั้งซึ่งเป็นการสะดวกในการแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงเสียงแบบใหม่ๆ ได้อย่างสะดวกโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนไอซีตัวใหม่


วงจรที่ HS4FFD สร้างและออกแบบ

ปัญหาและอุปสรรค
   หลังจากที่ผมได้ทดลองสร้างตามวงจรข้างต้นจนสำเร็จใช้งานได้แล้ว จึงได้ลองปรับปรุงวงจรเพื่อแก้ไขและสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้นดังนี้
    1. ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบคือหากไม่มีไฟเลี้ยงวงจรในขณะที่เครื่องส่งยังเปิดอยู่ จะทำให้เครื่องรับส่งวิทยุทำการส่งออกอากาศ เนื่องจากสถานะที่ขา 7 เป็น “low” ในความเป็นจริงแล้วหากเราต่อไฟเลี้ยงจาก Power Supply ของเครื่องรับส่งวิทยุโอกาสที่จะเกิดปัญหานี้คงมีน้อยมาก
    2. บางครั้งอยากตัดเสียง Roger Beeb ทันทีโดยที่ไม่ต้องเลื่อนสวิทช์ up-down เพื่อไปที่โปรแกรมตำแหน่่งที่ 26
    3. เสียง Roger Beep ดังเกินไป เมื่อเทียบกับเสียงคนพูด
    4. ต้องการใช้กับไมค์ของเครื่อง Mobile FM-9012 โดยที่ไม่ต้องการดัดแปลงวงจรภายในไมค์

แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง
   จากปัญหาที่ผมพบและพยายามแก้ไข จึงได้ปรับปรุงวงจรโดยใส่สวิทช์สลับการทำงานเพื่อเป็นการเลือกว่าจะใช้ Roger Beeb หรือไม่  ใส่ความต้านทานเพื่อลดทอนเสียงที่ขา 6 ของไมโครฯ  และเนื่องจากว่าได้ทดลองต่อไมค์ของเครื่อง FM-9012 เข้าที่ขา 5 ตรงๆ แล้วพบว่าไม่สามารถกดคีย์ส่งออกอากาศได้ เนื่องจากวงจรภายในของสวิทช์ PTT ของเครื่องมีไดโอดและความต้านทานต่ออนุกรมอยู่ทำให้เมื่อกดคีย์สถานะที่ขา 5 ไม่เปลี่ยนเป็น “low” จึงแก้ไขปัญหาโดยการใช้ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP มาทำหน้าที่เป็นสวิทช์ที่ขา 5 แทน โดยเมื่อกดสวิทช์ PTT จะมีกระแสไหลจากขา 5 ผ่านขาอิมิตเตอร์-เบส และผ่านวงจรภายในของไมค์เครื่องลงกราวน์ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ทรานซิสเตอร์นำกระแสเสมือนต่อให้ขา 5 ผ่านอิมิตเตอร์-คอลเลกเตอร์ลงกราวน์


วงจรที่ดัดแปลงสำหรับใช้กับไมค์ FM-9012

   รูปข้างล่างเป็นรูปวงจรที่ได้ประกอบลงบนแผ่นปริ้นท์เอนกประสงค์เรียบร้อยแล้ว สำหรับการทำงานของโปรแกรมภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์คงต้องสอบถามจากท่าน HS4FFD นะครับ หลังจากทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้นำวงจรลงกล่องเดียวกับวงจรทำเสียง Echo ที่ได้เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว สวิทช์ Loop ก็ตัดออกเพราะจากการทดลองใช้พบว่าเสียงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ นั้นถึงแม้จะสร้างความประหลาดใจแก่เพื่อนสมาชิกแต่สำหรับผมแล้วชอบเสียงเดียวมากกว่า(รักเดียวใจเดียว…อิอิอิ) และเนื่องจากไม่ค่อยได้เปลี่ยนเสียงบ่อยๆ ก็เลยตัดสวิทช์ down ออกคงไว้แต่เพียงสวิทช์ up ไว้เลื่อนขึ้นเพียงอย่างเดียว   สำหรับคาปาซิเตอร์ค่า 3.3uF ที่ต่อไว้ในวงจรข้างบนนั้นก็ใส่ไว้เพื่อหน่วงเวลาหลังปล่อยคีย์ในกรณีที่ไม่ได้ใช้วงจร Roger Beep ซึ่งรายละเอียดก็ได้เคยอธิบายไว้ในบทความก่อนหน้านี้แล้ว


รูปประกอบลงปริ้นท์เรียบร้อยแล้ว

   หากไม่มีเครื่องอีกเครื่องฟังว่าตอนนี้ถึงเสียงที่เท่าไหร่แล้ว สามารถต่อลำโพงเข้าที่ขา 6 โดยมีสวิทช์ตัดต่ออาจจะเป็นไมโครสวิทช์กดติดปล่อยดับ กดต่อลำโพงเฉพาะตอนที่จะฟังเสียงเพื่อมิให้ลำโพงไปลดทอนเสียงที่เข้าไปในไมค์ตลอดเวลา


รูปลำโพงจากนาฬิกาปลุกและสวิทช์เพื่อใช้ฟังเสียงโดยไม่ต้องออกอากาศ


รูปภายในกล่องรวมกับชุดทำเสียง Echo

   สำหรับท่านใดที่สนใจนำไปเพิ่มบรรยากาศ เพิ่มสีสรรความแปลกใหม่ในการสนทนา โดยเฉพาะกับแฮมใหม่ทั้งหลายที่ผ่านการอบรมและสอบในปีนี้ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรในเวปไซต์ของท่าน HS4FFD  ถึงแม้ว่าเสียง Echo และ Roger Beep อาจจะเก่าสำหรับใครหลายคนแต่ก็ถือว่าไม่แปลกหากจะนำกลับมาเผยแพร่อีก(ไม่ผิดกฎระเบียบการติดต่อสื่อสาร) ดูอย่างเพลงเก่าๆ สิเอามาทำดนตรีร้องใหม่ตั้งหลายที(อันนี้พูดดักคอไว้ เผื่อมีคนมาบอกว่า “โอ้ย !!! ไอ้เสียง Echo ,Roger Beep เนี่ย ผมเลิกเล่นมาสิบกว่าปีแล้ว) เอาเป็นว่าแซวกันเล่นๆละกัน หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ที่สนใจนะครับ QRU73&88