2m 2×5/8 Flower Pot Antenna

   สายอากาศต้นนี้ออกแบบโดยนักวิทยุสมัครเล่นออสเตรเลีย VK2ZOI เน้นการใช้สายโคแอคเชียลมาทำเป็นส่วนแผ่คลื่นและไม่มีการพันคอยล์กลับเฟส ไม่มีแมตชิ่งแบบตัวยู สามารถสร้างตามได้โดยง่าย ถ้าตัดความยาวได้ถูกต้องก็สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการวัด SWR มากนัก และส่วนกลับเฟสออกแบบให้สามารถใส่เข้าไปในท่อ PVC ที่เป็นส่วนห่อหุ้มสายอากาศได้ด้วย ซึ่งสายอากาศแบบนี้ส่วนใหญ่ส่วนกลับเฟสจะงอโค้งในลักษณะตั้งฉากกับส่วนแผ่คลื่นทำให้เอาเข้าท่อไม่ได้

   หลักการเป็นเช่นเดียวกับสายอากาศ extended double-zep ของย่าน HF โดยมีอิมพิแดนซ์ที่จุดป้อนสัญญาณประมาณ 100ohm และด้วยการใช้ quater wave transformer จากสาย 75ohm ก็สามารถแปลงอิมพิแดนซ์ให้เหลือประมาณ 50ohm ได้โดยง่าย

   การสร้างสายอากาศต้นนี้ใช้สายนำสัญญาณโคแอคเชียล 75ohm ที่หาได้ง่ายก็คงเป็น RG-59 เป็นส่วนประกอบหลักยาวประมาณ 3.6 เมตร โดยมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้

1. วัดความยาวจากปลายสายลงมา 1225 – 276 = 949mm ปอกเปลือกนอกและชีลด์ของสายโคแอดเชียลทิ้งไป ตรงส่วนของ inner ที่ติดกับส่วนที่ยังเหลือชีลด์อยู่ให้บากสวย inner เปลือยให้เห็นทองแดงข้างในแล้วบัดกรีชอร์ตเข้ากับชีลด์ของสายตามหมายเลข 1 ในรูป

2. จากจุดบัดกรีในข้อ 1 วัดความยาวลงมาอีก 276mm แล้วปอกเปลือกนอกออกประมาณ 2-4mm ตัดเปลือกชีลด์ให้ขาดออกจากกันให้ห่างประมาณ 2-4mm ตามหมายเลข 2 ในรูป

3. ตัดสายโคแอคเชียลมาใหม่ประมาณ 30cm ลอกเอาเฉพาะชีลด์แล้วขยายชีลด์ให้กว้างขึ้น ให้สามารถสวมทับเปลือกนอกสายโคแอคเชียล ตัดชีลด์ให้ยาว 276mm สวมชีลด์นี้ลงไปโดยให้ปลายเสมอกับจุดตัดในข้อ 2 ระวังอย่าให้ชีลด์บริเวณจุดตัดชอร์ตถึงกัน ที่ปลายชีลด์อีกด้านหนึ่งบัดกรีชีลด์นี้ให้ติดกับส่วนชีลด์ข้างในสายโคแอคเชียล ตามหมายเลข 3 ในรูป

4. หุ้มจุดตัดต่างๆ ด้วยท่อหดให้เรียบร้อยแล้ว ใส่สายอากาศเข้าไปในท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว วัดความยาวจากหมายเลข 2 ในรูปลงมา 1180mm (ในรูปจะมีความยาว 2 ค่า คือ Packet ค่า swr จะลงในย่าน 144-146MHz และ FM/Repeater ค่า SWR จะลงในย่าน 146-148MHz) แล้วเริ่มขดสายนำสัญญาณประมาณ 9 รอบ ปลายสายนำสัญญาณส่วนที่เหลือก็เข้าขั้วต่อเข้าเครื่องรับ-ส่ง

   สิ่งที่ต้องระวังในการสร้างก็คือส่วนกลับเฟสในข้อ 2 อาจจะสร้างยากไปบ้างแต่ดูรูปแล้วน่าจะเข้าใจมากขึ้น ระวังอย่าให้ส่วนปลายของชีลด์ที่หุ้มสายโคแอคเชียลด้านนอกแตะกับชีลด์ด้านใน อาจใช้ท่อหดหุ้มกันชอร์ตไว้ตามรูปด้านล่าง

   การปรับแต่งทำได้โดยปรับเปลี่ยนความยาวของส่วนแพร่กระจายคลื่นส่วนบนโดยการทริมออก  และ/หรือส่วนล่างโดยการร่นสายให้ยาวหรือสั้นลงก่อนที่จะพันสายเป็นโช๊คที่ด้านล่าง ตามแบบแล้วผู้สร้างได้วัดค่า SWR ได้ค่าตามนี้

   เกนขยายจากสายอากาศต้นนี้ผู้สร้างระบุว่าประมาณ 3dBd  การที่จะเพิ่มขึ้นไปเป็น 3 หรือ 4 ชั้น เพื่อเพิ่มอัตราขยายน่าจะทำได้ลำบากเพราะส่วนกลับเฟสสร้างไม่ง่ายนัก ส่วนหากต้องการปรับไปใช้กับย่านความถี่อื่นก็ใช้วิธีเพิ่ม-ลดความยาวที่คำนวณจากความยาวคลื่นได้ตามรูปโครงสร้างที่แสดงไว้นะครับ QRU73&88

ที่มา :  Double 5/8 Flower Pot Antenna