Broadband Avia Antenna

   วงการวิทยุสมัครเล่นต่างประเทศนั้นก้าวไปไกลเกินกว่าประเทศเรามาก ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสายอากาศในย่าน 2-meter ของประเทศที่เราพอจะเข้าใจภาษาเช่น อังกฤษหรืออเมริกานั้นก็แทบจะไม่มีเรื่องใหม่  เพราะเค้าหนีไปเล่นย่านอื่น โหมดอื่นกันแล้ว แต่วงการวิทยุสมัครเล่นย่าน 2-meter ของรัสเซียนั้นยังมีอะไรใหม่ๆ ให้เราเรียนรู้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหรือเวปบอร์ดยังมีการกล่าวถึงย่าน 2-meter อยู่บ้าง สายอากาศต้นนี้ก็ถูกออกแบบโดยแฮมชาวยูเครนชื่อนาย Nikolay Kudryavchenko, UR0GT มีจุดเด่นคือมีแบนวิดท์กว้างมาก 

   สายอากาศต้นนี้มีโครงสร้างที่สร้างได้ง่ายมาก มีแบนวิดท์กว้างมากคือตั้งแต่ 112 – 165 MHz ที่ swr = 2.0:1 มีรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นเป็นรอบตัว มีเกนขยายเทียบเท่าไดโพลครึ่งความยาวคลื่น ผู้ออกแบบสร้างขึ้นโดยใช้ท่ออลูมิเนียมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 16mm มีส่วนแพร่กระจายคลื่น 2 ส่วนวางขนานกันในแนวตั้งโดยมีความสูงเหลื่อมกัน วางห่างกัน 9cm ป้อนสัญญาณโดยตรงด้วยสายโคแอกเซียลตามรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อมีผลต่อแบนวิดท์ถ้าใช้ท่อเล็กกว่านี้จะทำให้แบนวิดท์แคบลง การสร้างอาจใช้ท่อน้ำ PVC และข้อต่อ 3 ทางเป็นโครงสร้างหลัก ที่สำคัญคือการป้องกันความชื้นบริเวณจุดแยกสายนำสัญญาณเพราะต้องแยกห่างกันถึง 9cm

    เนื่องจากเป็นสายอากาศประเภทสมมาตรจึงต้องร้อยสายนำสัญญาณด้วย ferrite bead ซัก 2-3 อันที่บริเวณจุดป้อนสัญญาณเพื่อช่วยลดการแผ่คลื่นในสาย อันจะทำให้รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นเสียไป ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้วิธีพันสายนำสัญญาณเป็นโช้คก็พอจะช่วยได้

   ที่สายอากาศต้นนี้มีแบนวิดท์กว้างก็เพราะมีความถี่เรโซแนนซ์ 2 จุดคือที่ความถี่ประมาณ 120MHz และ 150MHz ในการติดตั้งควรยื่นสายอากาศห่างจากเสากลางที่เป็นโลหะอย่างน้อย 50cm

   ตามที่นาย UR0GT ได้ออกแบบไว้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมย่าน Air Band แต่ย่านสูงประมาณ 160MHz จะมีค่า SWR ค่อนข้างสูง ซึ่งในบ้านเรามีหน่วยงานที่ใช้ความถี่ย่าน 160MHz นี้อยู่มากเหมือนกัน ผมจึงทดลองปรับความยาวของสายอากาศโดยจำลองผลในโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้งานในย่านสูงได้ และเปลี่ยนมาใช้ท่ออะลูมิเนียมขนาด 4หุน (0.5นิ้ว) เพื่อให้ง่ายในการหาท่ออะลูมิเนียม มีขนาดตามรูปข้างล่างสามารถใช้งานได้ในย่านความถี่ 132-168 MHz มีค่า SWR ไม่เกิน 1.5:1 โดยอัตราขยายและรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นยังเหมือนเดิม

   แม้จะเป็นสายอากาศที่ไม่มีอัตราขยายแต่ก็มีดีที่สามารถใช้งานได้ในย่านความถี่ที่กว้างมาก เมื่อเทียบกับโฟลเด็ดไดโพลที่มีแถบความถี่ใช้งานประมาณ 20MHz สายอากาศ Broadband Avia ต้นนี้กว้างกว่าเกือบ 2 เท่า  ผู้ออกแบบยังได้ใช้โครงสร้างเดียวกันนี้ออกแบบสายอากาศยากิ 4E ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราขยายและทำให้แถบความถี่ใช้งานกว้างกว่ายากิแบบทั่วไป แต่จะมีข้อด้อยเรื่องรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นที่ผิดเพี้ยนไปตามความถี่ ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดในโอกาสต่อไป …โปรดติดตาม

ที่มา : http://www.radioscanner.ru/forum/topic25617-3.html