Diamond F22 Antenna

   แบบสายอากาศ F22 ของ diamond ประเทศญี่ปุ่น ย่านความถี่ VHF 144-148MHz เกนขยายประมาณ 6.5dB เป็นสายอากาศประเภทรอบตัว 2 x 5/8λ ถือเป็นรุ่นน้องของสายอากาศ F23 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้านเรา

   นักวิทยุสมัครเล่นชาวรัสเซียได้ลอกแบบไว้ค่อนข้างละเอียดสามารถทำตามได้อย่างไม่ยาก สำหรับผู้ที่ถนัดภาษารัสเซียสามารถอ่านรายละเอียดการสร้างได้ตามที่มา ผมก็เดาๆ อธิบายเพิ่มเติมให้อ่านได้ง่ายขึ้น  หากผิดพลาดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ

ที่มา : http://www.cqham.ru/f-22rw.htm