Echo for FM-9012

   ได้วงจรชุดคิทเสียง Echo มาจากเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งเลยเอามาดัดแปลงใส่เข้ากับไมโครโฟนเครื่อง YAESU FM-9012 เห็นในเวป 100 วัตต์ขายกันอยู่หลายเจ้า แต่อันนี้ราคาประหยัดคุณภาพพอใช้ได้ ด้านหน้าใส่ปุ่มปรับเกนไมค์ ความแรงของเสียง echo และใส่ปลั๊กตัวเมียเพื่อใช้กับไมค์เดิมของ FM-9012 ได้ทันที

   วงจรที่ได้มาเป็นชุดสำเร็จอุปกรณ์ทุกอย่างลงแผ่นปริ๊นซ์ไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นชุดของ PRAKIT เมื่อก่อนตอนเป็นเด็กๆ หัดเล่นอิเลคทรอนิกส์สมัยเริ่มแรกก็ซื้อจากร้านนี้เป็นประจำ คุณภาพอุปกรณ์ถือว่าดีที่สุดแล้วในสมัยนั้น ส่งทางพกง.ด้วย แต่สมัยนี้ลองโทรไปถามดูรู้สึกว่าค่าขนส่งจะแพงกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย ในส่วนที่ต้องมีการแก้ไขก็คือต้องลดอัตราขยายของวงจรลงมาเพราะของเดิมทำมามากเกินไปไม่เหมาะกับต่อตรงๆ กับเครื่องวิทยุที่มีการขยายค่อนข้างมากอยู่แล้ว

   เนื่องจากเสียง Echo ออกมาค่อนข้างมากไปก็เลยต้องดัดแปลงใส่ R เพื่อลดทอนเสียงลง วงจรใช้ไฟ 9 โวลต์จึงต้องเพิ่มไอซีเรกูเลเตอร์เพื่อให้ใช้ไฟร่วมกับซัพพลาย 13.8 โวลต์ได้ นอกจากนั้นก็ใส่ C ค่า 4.7uF คร่อมที่ขา PTT และกราวน์ เพื่อให้เกิดการหน่วงเวลาหลังปล่อยคีย์ประมาณ 1 วินาที