สรุปทฤษฎีไฟฟ้าและสายอากาศเพื่อสอบวิทยุสมัครเล่น

เมื่อก่อนที่จะมีการอบรมเพื่อรับใบประกาศฯ พนักงานวิทยุสมัครเล่นเหมือนปัจจุบันนี้ การสอบเพื่อเป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นต้องสอบ 4 วิชาหลักประกอบด้วย วิชาความรู้ทั่วไปและกฎระเบียบ,วิชาการติดต่อสื่อสาร, ทฤษฎีไฟฟ้าและสายอากาศ และหลักปฏิบัติสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น ซึ่งวิชาทฤษฎีไฟฟ้าและสายอากาศจะเป็นวิชาที่ยากจะทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านนี้มาก่อน

   เมื่อก่อนนั้นเคยสรุปเนื้อหาวิชาทฤษฎีไฟฟ้าและสายอากาศไว้เพื่อติวให้เพื่อนสมาชิกด้วยกัน มาถึงปัจจุบันนี้การได้ใบประกาศฯ นักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นนั้นได้รับง่ายขึ้นมากเพียงแค่เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้เล็กน้อย จึงขอเสนอเนื้อหาที่สรุปไว้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆ นักวิทยุสมัครเล่นรุ่นใหม่จะหมั่นศึกษาหาความรู้ในทุกๆ หมวดวิชาเพิ่มเติมจากการอบรม และฝึกฝนทักษะในการสื่อสารให้ถูกต้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในความเป็นนักวิทยุสมัครเล่นให้เกิดกับตัวท่านเอง