Hidden Menu YAESU FM-9012

   คิดอยู่พอสมควรว่าจะเขียนดีมั้ย สำหรับการเข้า Service Menu ของ FM-9012 กลัวร้านเข้ารู้แล้วจะไม่รับประกันเครื่องให้เรา คงไม่ต้องเกริ่นกันมาก เอาเป็นว่าใครอยากรู้การเข้าเมนูลับซึ่งต่อไปจะไม่ลับแล้วของเครื่อง YAESU FM-9012 ก็เร่เข้ามา…

1. มาน้ำจิ้มก่อน เปลี่ยนปุ่ม Wires เป็นปุ่มฟังก์ชั่นใดก็ได้ตามใจเรา
 ปุ่ม Wires คือปุ่มซ้ายมือสุด สำหรับเข้าระบบ Internet ตามที่ YAESU กล่าวอ้างไว้ สำหรับประเทศไทยคงไม่มี Server ระบบ Wires รองรับ

ในขณะนี้ เราสามารถโปรแกรมปุ่มนี้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นดังนี้
 1.1 ปิดเครื่อง>>แล้วกดปุ่ม Wires ค้างไว้>>แล้วเปิดเครื่องขึ้นมา จะได้ยินเสียงโทนแปลกๆ หู ตอนนี้ปุ่ม Wires กลายเป็นปุ่มที่ใช้ดูระดับแรงดันไฟฟ้า DC Volt ในเครื่องแล้ว

 1.2 ท่านสามารถโปรแกรมปุ่มนี้ให้ทำงานอื่นโดยในขณะที่เข้า SET MODE เมื่อเลือก SET MENU ที่ต้องการโปรแกรม ให้กดปุ่ม Wires ค้างไว้ ต่อไปท่านสามารถเข้า SET MENU นั้นๆ โดยการกดปุ่ม Wires ได้ทันที (โดยวิธีเดียวกันนี้เหมือนกับการโปรแกรมปุ่ม P1-P4 บนไมค์นั่นเอง)

 1.3 จะเอาปุ่ม Wires กลับมาทำงานในหน้าที่เดิมก็ทำขั้นตอนที่ 1.1 ซ้ำ

2. ทดสอบจอแสดงผล
 ทดสอบจอแสดงผลว่ามีบอดตรงไหนหรือเปล่าโดย ปิดเครื่อง>>กดปุ่ม SET>>แล้วเปิดเครื่องขึ้นมา หน้าจอจะแสดงผลทุกตัวอักษรพร้อมกัน

ไม่ต้องตกใจ ปิดเครื่องเปิดใหม่ตามปกติก็หาย

3. ทีเด็ด !!! เข้า Service Menu

คำเตือน !!! หากไม่แน่ใจอย่าเล่น ใช้สติและความรอบคอบ หมั่นสังเกตและจดจำ  ขอรับรองว่าผมทดสอบแล้วว่าที่จะกล่าวต่อไปนี้สามารถทำงานได้จริง และขอยืนยันว่าเครื่องที่ออกมาจากโรงงานได้ผ่านการปรับแต่งจากเครื่องมือราคาแพงมากและมีประสิทธิภาพมาก ดังนั้นในการใช้งานปกติไม่จำเป็นต้องปรับแต่งอื่นใดอีก

 3.1 ปรับให้เครื่องมาอยู่ที่ VFO Mode

 3.2 ปิดเครื่อง>>กดปุ่ม DW+MW>>แล้วเปิดเครื่องขึ้นมา จะสังเกตว่าสเควลช์เปิดมีเสียงดังซู่ (ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้เราทำให้เงียบแล้ว) และจะมีตัวอักษรแปลกๆ ในตำแหน่งที่แสดงเลข Memory นั่นคือตอนนี้เข้า Service Mode แล้ว ( 555 ดีใจด้วย) ข้างล่างนี้คือเมนูของ Service Mode
   
  RF … Frequency adjust  
  TN … Receiver sensitivity tuning
  TL … Trigger Level (squelch adjust)
  S1 … S-Meter low threshold
  S9 … S-Meter high calibration
  HP … 50 watt power adjust
  L3 … 25 watt power adjust
  L2 … 10 watt power adjust
  L1 … 5 watt power adjust
  DV … Deviation Adjust (DTMF/Voice)
  100 … CTCSS level adjust
  DC … DCS level adjust.
 
 3.3 ก่อนอื่นเลยให้จดค่าตั้งต้นเก็บไว้ก่อนโดยหมนุลูกบิดเลือกแต่ละเมนูแล้วกดปุ่ม MW เพื่อเข้าไปดูค่า และกด MW อีกครั้งเพื่อกลับออกมาและเลือกดูค่าอื่นต่อไป นี่ค่าตั้งต้นของเครื่องผมเอง

 เมนู

 ค่าตั้งต้น

ความหมาย

 RF … Frequency adjust

 5d

 ปรับความเที่ยงตรงความถี่ภาครับ

 TN … Receiver sensitivity tuning

 08+

 ปรับความไวภาครับ

 TL … Trigger Level (squelch adjust)

 5C

 ระดับความแรงสัญญาณที่จะเปิดสเควลช์

 S1 … S-Meter low threshold 

 28

 ความแรงสัญญาณที่ S-meter ระดับ 1

 S9 … S-Meter high calibration

 40

 ความแรงสัญญาณที่ S-meter ระดับ 9

 HP … 50 watt power adjust 

 E2

 ความแรงภาคส่งตำแหน่ง High

 L3 … 25 watt power adjust

 A7

 ความแรงภาคส่งตำแหน่ง Low3

 L2 … 10 watt power adjust

 73

 ความแรงภาคส่งตำแหน่ง Low2

 L1 … 5 watt power adjust

 54

 ความแรงภาคส่งตำแหน่ง Low1

 DV … Deviation Adjust (DTMF/Voice)

 9E

 การเบี่ยงเบนทางความถี่ภาคส่ง

 100 … CTCSS level adjust

 5C

 ระดับความแรงสัญญาณ CTCSS

 DC … DCS level adjust.

 AC

 ระดับความแรงสัญญาณ DCS

 การเข้าไปเปลี่ยนก็กดปุ่ม MW เข้าตัวเลือกที่ต้องการแล้วหมุนลูกบิดเพื่อเปลี่ยนค่า กด MW อีกครั้งเพื่อกลับออกมาเลือกตัวเลือกอื่น เมื่อเปลี่ยนทุอย่างจนพอใจแล้วให้กดปุ่ม DW เพื่อบันทึกค่าที่แก้ไขไป

4. ปิดแบนด์…..

 ปิดเครื่อง >> กดปุ่ม WIRE + SET พร้อมกัน >> หน้าจอขึ้น ALL RESET กดปุ่ม MW >> เรียบร้อย ทำซ้ำเดิม…หากท่านต้องการ….


แหล่งข้อมูลจาก http://groups.yahoo.com/

The Yaesu FT-1802 is a 50watt 2 meter FM rig with some very
interesting software mods anyone can perform. Additionaly there is a
service menu that can be used to fine tune the radio… but with
caution.

1) The “My Key” mod…
If you don’t have a Wires host in your area you can still make use of
the Wires button (the one with the atom symbol on it) on the front of
the radio. Turn your radio off from the front of the radio, hold the
wires key down while you turn the radio back on. When the frequency
display comes back on the button is transformed into a programmable
soft key like the ones on the Mic. By default pressing it will
display the internal voltmeter. If you go into SET mode pressing the
wires key for 2 seconds will program it to whatever menu function is
currently selected. (I use mine for the RF squelch)

To undo this repeat the procedure.

2) 2 meter only receive
Turn your radio off. Press and hold the Wires and SET buttons while
you turn the radio back on. This will display the ALL RESET message.
Pressing MW will reset the radio. Turn it off and back on and your
receiver is restricted to 144 to 148 mhz. You will have to reprogram
your radio. If you are using the computer software for this anything
outside the 2 meter band will produce errors.

To undo this repeat the procedure.

3) Display test
Think you messed up your display? Press and hold the SET key while
turning on the radio. It will come on with all display segments
turned on.

Turn the radio off and back on to resume normal operations.

4) Calibration (Service) Menu

WARNING: You mess with this section at your own risk!

To enter the service menu go to VFO mode, turn off your radio, press
and hold the DW and MW keys while you turn it back on. When it comes
on you will be in a service menu where the item selection is on the
right of the display, where the memory channel number usually sits.

The service items are:
RF … Frequency adjust  
TN … Receiver sensitivity tuning
TL … Trigger Level (squelch adjust)
S1 … S-Meter low threshold
S9 … S-Meter high calibration
HP … 50 watt power adjust
L3 … 25 watt power adjust
L2 … 10 watt power adjust
L1 … 5 watt power adjust
DV … Deviation Adjust (DTMF/Voice)
100 … CTCSS level adjust
DL … DCS level adjust.

To select from the menu rotate the tuning knob.
To see/set an item pres MW
To adjust the item rotate the tuning knob.
Press MW to return to select mode.

Before you decide to tinker with any of this write down the original
settings so you can restore them if needed.

When done press DW to save the settings and restart the radio.
To exit this menu without saving changes turn off the radio without
pressing the DW button.

Some “tone deaf” repeaters might benefit from a slight increase in
the CTCSS levels (set to 15% at factory) and you might find that
decreasing the Trigger Level makes the squelch control a lot more
effective.

I hope these little tricks are of use to you…