Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/hs4lup/domains/hs4lup.in.th/public_html/includes/pathway.php on line 313
หน้าแรก
ความเป็นมากิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย พิมพ์ อีเมล์
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2009
 


   กิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นมา โดยกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจ ในกิจการวิทยุสื่อสารทั้งที่เป็น ข้าราชการพลเรือน ทหาร และประชาชน เริ่มด้วยการที่เจ้าหน้าที่ คณะทูตทหารของสหรัฐอเมริกา ได้นำเครื่องวิทยุสื่อสารในย่านความถี่สมัครเล่นมาทดลองใช้ติดต่อสื่อสารกับทหารอเมริกันที่มาปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในประเทศไทย และได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  (Radio Amateur Society of Thailand : RAST) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2507 ภายหลังได้เข้าเป็นสมาชิกของ International Amateur Radio Union :IARU แต่มิได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เนื่องจากขณะนั้นประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่น ถึงแม้ว่าหลายฝ่ายจะได้พยายามผลักดัน และประสานงานกับกรมไปรษณีย์โทรเลข (สำนักงานคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สกทช. ในปัจจุบัน)  เพื่อให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นขึ้นในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยในระยะแรกมีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ทางราชการได้เห็นความสำคัญของกิจการวิทยุสมัครเล่น แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  เพราะขณะนั้นประเทศไทยยังมีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศอยู่   สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้พยายามผลักดันเพื่อให้มีกิจการ วิทยุสมัครเล่นขึ้นในประเทศอย่างถูกต้อง  แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากในขณะนั้นกรมไปรษณีย์โทรเลข ยังขาดเครื่องมือ ตรวจสอบและบุคลากร ที่จะต้องควบคุมดูแล กิจการวิทยุสมัคร เล่นอย่างใกล้ชิด  วันที่ 5 ธันวาคม 2524 พล.ต.ต.สุชาติ  เผือกสกนธ์ อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข ได้จัดตั้งชมรมวิทยุอาสาสมัคร (Voluntary Radio : VR)  เพื่อให้สมาชิกชมรมวิทยุอาสาสมัคร ที่ผ่านการสอบและสอบประวัติจากตำรวจสันติบาล และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ แล้วเข้ามาเป็นสมาชิกได้ใช้วิทยุสื่อสาร โดยมีศูนย์ควบคุมข่าย “ศูนย์สายลม” ตั้งอยู่ที่กรมไปรษณีย์โทรเลข  โดยให้นักวิทยุที่มีเครื่องวิทยุไม่ถูกต้องนำเครื่องวิทยุไปตรวจสอบ เพื่อจดทะเบียนและออกใบอนุญาต ให้ใช้วิทยุคมนาคมอย่างถูกต้อง การติดต่อสื่อสารทางวิทยุของ VR โดยใช้ความถี่ ผ่านวิทยุสมัครเล่นเพียง 3 ช่อง เป็นการริเริ่มช่วยเหลือสังคม ในการรายงานข่าวจราจรและแจ้งข่าวอาชญากรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก ขณะเดียวกันกรมไปรษณีย์โทรเลข ก็ได้พยายามแสดงผลงาน ให้เป็นที่ประจักษ์ และได้ประสานงานกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ  เพื่อพิจารณาอนุญาต ได้สามารถดำเนินกิจการวิทยุสมัครเล่นได้จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบ  จึงได้เสนอคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ (กบถ.)  เพื่อพิจารณากำหนดระเบียบ คณะกรรมการว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2530 ซึ่ง กบถ. ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2530 ทำให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ในการนี้มีผลให้ชมรมวิทยุอาสาสมัครของกรมไปรษณีย์โทรเลขถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 และจากระเบียบ กบถ. ฉบับนี้ บรรดากิจการที่กรมไปรษณีย์โทรเลขได้ดำเนินอยู่ในโครงการนักวิทยุอาสาสมัครหรือ VR ได้ถูกยกเลิก โดยให้ปรับสถานะเป็นนักวิทยุสมัครเล่น  โดยให้ยกเลิกสัญญาณเรียกขาน VR แล้วออกสัญญาณเรียกขานสากลเป็น HS , E2 และออกใบอนุญาตเป็น พนักงานวิทยุสมัครเล่นอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 เป็นต้นมา

ที่มา  :  krabitvrepair

 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 11 กันยายน 2009 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
© 2017 HS4LUP 144.475 MHz Amature Radio Khonkaen
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
P&T Hosting Co., Ltd. :: จดโดเมน 300 บาท/ปี :: PHP+MySQL Hosting เริ่มต้นที่ 99 บาท/ปี