Mini Coax Omni Antenna

   เมื่อครั้งที่ทำสายอากาศชิงหลิวเวอร์ชั่น 2 ก็ได้แต่พยายามทำความเข้าใจหลักการทำงานของสายอากาศว่าทำงานอย่างไร และสงสัยว่ามันมีสายอากาศแบบนี้ด้วยหรือ ??? เมื่อได้มาพบกับสายอากาศที่โครงสร้างคล้ายๆ กัน สร้างโดยใช้สาย coaxial เหมือนกัน ทั้งระยะสัดส่วนก็เข้าสูตรเดียวกัน ถึงแม้ว่าสายอากาศตัวใหม่ที่กำลังจะนำเสนอนี้ทำงานในย่าน 2.4GHz ก็เลยเกิดมั่นใจว่าสายอากาศชิงหลิวเวอร์ชั่น 2 ที่เคยทำไปน่าจะเป็นไปตามหลักการที่เคยอธิบายไว้

   สายอากาศ mini coax นี้ทำด้วยสาย coaxial ประกอบด้วยส่วนแผ่กระจายคลื่นเป็น inner ของสาย coaxial ยาว λ/2 ประมาณ 6cm และส่วนกลับเฟสที่ใช้ชีลด์ของสาย coaxial สวมทับลงบน inner เพื่อให้เกิดคลื่นในทิศตรงกันข้ามที่ผิวชีลด์หักล้างกับคลื่นใน inner โดยมีความยาว λ/2 คูณด้วยค่า velocity factor ของสายแบบ PVC ก็จะมีความยาว 4cm โดยประมาณ

   ที่ปลายสายด้านที่ต่อเข้ากับขั้ว SMA ปอกสายไว้แค่ 30 mm เผื่อเข้าขั้วต่อ หรือนำไปต่อเข้ากับสายอากาศต้นเดิมที่แถมมากับอุปกรณ์ Wireless เพื่อเพิ่มอัตราขยายก็ได้หากหาซื้อขั้วต่อสายอากาศไม่ได้

   สามารถต่อให้ยาวขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราขยายได้โดยใช้สัดส่วนเท่าเดิมสลับกันไป น่าจะเป็นสายอากาศ wifi แบบที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้ลองสร้างจริง เอาไว้สร้างเสร็จเมื่อไหร่จะนำผลการทดสอบมานำเสนอครับ

ที่มา : zero13wireless