Moxon FM Antenna

   เมื่อเริ่มคิดจะทำสายอากาศเอาไว้ฟังวิทยุ FM ต่อเข้ากับเครื่องขยายเสียง Mini Compo ก็ควานหาแบบสายอากาศอยู่นาน จนสุดท้ายไปเจอแบบสายอากาศ Moxon ที่เราคุ้นเคยกันดีในย่านวิทยุสมัครเล่น ซึ่งที่ผ่านมาผมยังไม่เคยทดลองประกอบสายอากาศ Moxon เลยซักที ครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกที่ทดลองทำ Moxon ในย่านความถี่ 88-108 MHz

   ต้นแบบสายอากาศ Moxon ในย่าน FM ได้มาจากเวป Hamradioindia จึงนำมาคำนวณและปรับระยะใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุที่หาซื้อได้ในพื้นที่ โดยใช้วัสดุเป็นอะลูมิเนียมขนาด 3 หุน และข้องอทองแดงที่ใช้ในงานท่อแอร์ และเลือกออกแบบให้มีความถี่กลางที่ 91 MHz โดยใช้โปรแกรมคำนวณจากเวป http://ab1jx.1apps.com/ham/calcs/moxon/

   หลังจากออกแบบแล้ว ก็ใช้โปรแกรม Mmana-Gal เพื่อจำลองคุณสมบัติของสายอากาศ พบว่าค่า SWR จะมีแนวโน้มค่อนข้างสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่ความถี่ต่ำกว่าความถี่กลางที่ออกแบบไว้ จึงต้องแก้โดยการเพิ่มคาปาซิเตอร์อนุกรมเข้าไปกับสายอากาศ เนื่องจากความถี่ FM ใช้งานในช่วง 88-108 MHz จึงเป็นการยากที่จะทำให้ SWR ลงต่ำได้ตลอดช่วงความถี่ใช้งานนี้

 

   เนื่องจากเป็นสายอากาศเพื่อรับอย่างเดียวจึงเลือกใช้ข้องอทองแดงแทนการดัดโค้งอะลูมิเนียม โดยยึดข้อต่อด้วยหมุดริเวท แต่การเชื่อมต่อแบบนี้ไม่เหมาะกับใช้ในงานวิทยุรับส่งเพราะบริเวณรอยต่ออาจเกิดการสูญเสียได้มากกว่าการดัดโค้งท่อ โครงสร้างเป็นฉนวนทำจากท่อ PVC และขายึดเหล็กสำหรับยึดกับผนังบ้าน

   ปัญหาที่พบคือฉนวนที่ใช้ยึดรอยต่อบริเวณปลายอิลิเมนต์ด้านหน้าและด้านหลังมีความแข็งแรงน้อยเกินไป ทำให้โครงสร้างสายอากาศบิดตัวไปมาได้ ผลการทดสอบหลังจากติดตั้งเข้ากับผนังข้างบ้านความสูงประมาณระเบียงชั้น 2 สามารถรับฟังสถานีต่างจังหวัดได้เพิ่มขึ้น และเนื่องจากเป็นสายอากาศแบบมีทิศทางจึงสามารถตัดสัญญาณจากสถานีวิทยุชุมชนใกล้บ้านได้เป็นอย่างดี