Ringo Ranger for 144 MHz

   บังเอิญไปเจอเวปไซต์แห่งหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำสายอากาศ Ringo Ranger ในย่าน 144 MHz ซึ่งเป็นย่านความถี่วิทยุสมัครเล่น เห็นว่าน่าสนใจก็เลยลองพยายามแปลจากต้นฉบับเดิมซึ่งเจ้าของอยู่ประเทศชิลี โดยใช้เวปแปลภาษาแปลจากภาษาสเปนมาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งก็พอจะรู้เรื่องบ้าง สถานีของผมเองก็ใช้ Ringo Ranger II เป็นสายอากาศที่มีประสิทธิภาพดี ทนทาน ราคาถูก น้ำหนักเบา

   สายอากาศ Ringo Ranger เป็นสายอากาศที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัท Cushcraft ประเทศสหรัฐอเมริกา ในย่าน 144 MHz จำหน่ายในรุ่น ARX2เป็นสายอากาศที่มีโครงสร้างทำจากท่ออะลูมิเนียมหลายขนาดซ้อนกันทำให้สามารถปรับความยาวของส่วนแผ่คลื่นได้สะดวกเป็นผลทำให้สามารถใช้งานได้ในความถี่ 135-160 MHz โครงสร้างทางไฟฟ้าเป็นสายอากาศแบบ 5/8 lamda 2 ชั้นไม่มีกราวน์เพลน เป็นสายอากาศประเภท DC Ground มีส่วนแมท์ชิ่งเป็นลวดอะลูมิเนียมขดเป็นวงบริเวณฐาน ต่อมาได้พัฒนาเป็นสายอากาศ Ringo Ranger II โดยเพิ่มกราวน์เพลนในตำแหน่งต่ำกว่าส่วนแผ่คลื่นประมาณ 5/8 lamda จึงเสมือนว่ามีส่วนแผ่คลื่นเป็น 5/8 lamda 3 ชั้น จำหน่ายในชื่อรุ่น ARX2B เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนจึงมีผู้นิยมทำเลียนแบบมากมาย และบริษัทยังเผยแพร่ คู่มือ ARX2 และ คู่มือ ARX2B จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างไว้ใช้งาน

ส่วน A และ B เป็นส่วนแผ่คลื่นทำจากท่ออะลูมิเนียมขนาดต่างกันสวมเข้าด้วยกันเพื่อปรับความยาว ตรงกลางระหว่าง A และ B เป็นฉนวนและมีสตับ C เป็นลวดอะลูมิเนียมขนาด 4 mm เชื่อมระหว่าง A กับ B

ส่วน D เป็นส่วนแมทชิ่งทำจากลวดอะลูมิเนียมขนาด 4 mm เช่นกัน โดยมีสัดส่วนตามรูปด้านบน ลวดเส้นหนึ่งต่อกับ inner ของขั้ว SO-239 เพื่อเลื่อนหาจุดแมทช์ที่ให้ค่า SWR ที่ดีที่สุด แต่ในต้นแบบของ cushcraft แล้วส่วนนี้จะโค้งงอเป็นวงกลมดังรูปข้างล่าง

 

ตารางข้างล่างแสดงขนาดของชิ้นส่วนต่างๆ ตามรูปด้านบน

Frequency Measures stop A (in cms) Measures for B (in cms)
144 MHZ  135 144,9
145 MHZ 133,25 143,49
146 MHZ  132.08 142,24
146.5 MHZ 130,8 140,82
147 MHZ  129,5 139,41
150 MHZ  125 135
153 MHZ  120 131,8
155 MHZ  157,4 149
159 MHZ  112,1 122,5
Frequency Adapter “C” in cms
144 – 148 21,59
148 – 153 20,96
153 – 158 20,32

   หลังจากการค้นหาเพิ่มเติมจึงไปพบเวปไซต์ของ ON6MU เขียนเกี่ยวกับการสร้างสายอากาศ 5/8 lamda 145 MHz โดยมีส่วนแมทชิ่งที่คล้ายกับของ cushcraft