สายอากาศฟังวิทยุคลื่นสั้น

   วิทยุคลื่นสั้นใช้ความถี่ในช่วง 3 -30 MHz ระบบสายอากาศที่ใช้มีขนาดยาวมากๆ เพราะความยาวคลื่นยาวมากเมื่อเทียบกับความถี่ 2 เมตรของวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สายอากาศที่ทำได้ง่ายๆ ก็คือสายอากาศแบบครึ่งความยาวคลื่นป้อนสายเข้าที่ปลาย (End Fed Half Wave Antenna) ผมใช้ความยาวประมาณ 21 เมตร พาดจากหลังคาบ้านฝั่งนึงข้ามไปหาห้องนอนอีกฝั่งนึง

   ตามหลักการแล้วต้องมีการปรับอิมพิแดนซ์ของสายอากาศก่อนต่อเข้าเครื่องรับ ถึงแม้ว่าเครื่องรับวิทยุขนาดเล็กแบบ TECSUN PL-310ET จะมีอินพุตอิมพิแดนซ์ที่ไม่ใช่ 50 ohm เหมือนอย่างเครื่องรับขนาดใหญ่ทั่วไป มีอิมพิแดนซ์เท่าไหร่ ? ไม่ทราบต้องใช้เครื่องมือวัด

   วงจรคัปปลิ้งและแมตช์อิมพิแดนซ์ตามรูปด้านบนโดย AA5TB ออกแบบไว้ สามารถใช้งานได้ในย่าน 40m -17m หรือประมาณความถี่ 7.5 – 17 MHz  อุปกรณ์ที่หายากหน่อยคือแกนเทอรอยด์ ที่หาได้จะเป็นรหัส T50-6 ทดลองสร้างตามแล้วพบว่าใช้งานได้เหมือนกัน

   จริงๆ แล้วควรพันขด secondary ทับกับ primary ไปเลยเพราะลดการสูญเสียได้ดีกว่า อันนี้รูปเก่าก่อนการแก้ไข สายกราวน์ต่อกับระบบสายอากาศเดิมลงดิน

   ก่อนหน้านี้ต่อสายอากาศยาว 20 เมตร เข้าเครื่องรับโดยตรงผลคือ สัญญาณรบกวนแรงมากรับแทบไม่ได้เลย สู้เสาติดเครื่องไม่ได้ พอมีวงจรคัปปลิ้งตัวนี้ช่วยให้รับฟังรู้เรื่องขึ้น สถานีที่รับด้วยเสาติดเครื่องได้อยู่แล้วก็รับได้ดีขึ้นไม่มีเสียงซ่า สถานีที่สัญญาณอ่อนๆ ก็รับได้เพิ่มขึ้นโดยการหมุนปรับตัวเก็บประจุให้รับได้ชัดเจนที่สุด