K358 Antenna

สายอากาศแบบ 5/8λ 2 ชั้น ออกแบบโดย 9A4SK นักวิทยุสมัครเล่นโครเอเชีย รูปร่างคล้ายสายอากาศ V2 แต่น่าสนใจตรงที่จุดป้อนสัญญาณไม่ใช้คอยล์แมตชิ่ง

Read more

5/8 lamda X 2 Groundplane

สายอากาศ 5/8 lamda 2 ชั้น เป็นสายอากาศที่ใช้กันแพร่หลาย เนื่องจากมีโครงสร้างที่เบาและสร้างเองได้ง่าย ไม่ซับซ้อน แต่ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยสายอากาศแบบห่วงโฟลเดดไดโพล เนื่องจากให้อัตราขยายที่สูงกว่า

Read more