Moxon FM Antenna

เมื่อเริ่มคิดจะทำสายอากาศเอาไว้ฟังวิทยุ FM ต่อเข้ากับเครื่องขยายเสียง Mini Compo ก็ควานหาแบบสายอากาศอยู่นาน จนสุดท้ายไปเจอแบบสายอากาศ Moxon ที่เราคุ้นเคยกันดีในย่านวิทยุสมัครเล่น ซึ่งที่ผ่านมาผมยังไม่เคยทดลองประกอบสายอากาศ Moxon เลยซักที ครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกที่ทดลองทำ Moxon ในย่านความถี่ 88-108 MHz

Read more