Lazy H+Moxon Antenna

ท่าน HS0ENT ได้วานให้ช่วยจำลองรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศที่ท่านได้ออกแบบเอง โดยเป็นส่วนผสมของสายอากาศ HB9CV หรือ Lazy H และสายอากาศ Moxon ซึ่งก็คือการนำสายอากาศ Moxon มาป้อนสัญญาณให้มันมีเฟสต่างกัน 135องศา ตามหลักการของ LazyH โดยได้เผยแพร่ไว้ในบอร์ด 100 วัตต์

Read more

Lazy H by HS4RAY

สายอากาศทิศทาง Lazy H เป็นสายอากาศ 2 element คิดค้นโดย Rudolf Baumgartner หรือ HB9CV ในปี 1950 บางครั้งเราจึงเรียกสายอากาศแบบนี้ว่ายากิแบบ HB9CV เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ที่คิดค้น และต่อมาจึงได้ดัดแปลงให้เป็นแบบ ZL-Special ที่เปลี่ยน element ให้อยู่ในรูปแบบของ folded dipole โดย F.C.Judd หรือ G2BCX

Read more