ฟังวิทยุคลื่นสั้น

TECSUN PL-310ET เป็นวิทยุที่ใช้ระบบ Digital Signal Processing ในการรับสัญญาณ ช่วยให้สามารถตัดสัญญาณรบกวนได้ดีที่เดียว สามารถรับฟังโดยไม่มีการรบกวนจากวิทยุชุมชนอีกเลย แถมยังรับวิทยุคลื่นสั้นจากต่างประเทศได้อีกด้วย

Read more