Ringo Ranger for 144 MHz

   บังเอิญไปเจอเวปไซต์แห่งหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำสายอากาศ Ringo Ranger ในย่าน 144 MHz ซึ่งเป็นย่านความถี่วิทยุสมัครเล่น เห็นว่าน่าสนใจก็เลยลองพยายามแปลจากต้นฉบับเดิมซึ่งเจ้าของอยู่ประเทศชิลี โดยใ

Read more